Par tēmu

Uzņēmējs

  • Spēj izstrādāt biznesa ideju un tās īstenošanai atbilstošu biznesa plānu un mārketinga aktivitātes.
  • Spēj veikt vienkāršotu tirgus izpēti, apzināt potenciālo tirgus pieprasījumu, noskaidrot klientu profilu, vēlmes un preferences, maksātspēju, piedāvāt atbilstošākās produkta virzības stratēģijas tirgū.
  • Izvērtē dažādu komercdarbības formu priekšrocības un trūkumus.
  • Spēj veikt vienkāršotu saimnieciskās darbības uzskaiti, atšķir dažādus izmaksu veidus, prot aprēķināt pašizmaksu, izveidot cenu veidošanas stratēģiju, plānot peļņu un saimnieciskās darbības finansēšanu. Aprēķina robežizmaksas, vidējās izmaksas, mainīgās un pastāvīgās izmaksas, spēj noteikt optimālo ražošanas apjomu. Spēj aprēķināt ieņēmumus, robežieņēmumus, vidējos ieņēmumus.
  • Spēj skaidrot, kā nodokļu politika, izglītības un zinātnes politika, darba tirgus regulējums, konkurences politika un citi valsts noteiktie ierobežojumi un regulējums ietekmē uzņēmējdarbības aktivitāti.
  • Izprot, ka uzņēmēji, arvien atrodot jaunus veidus, kā inovatīvi kombinēt esošos resursus, rada pievienoto vērtību un ir tautsaimniecības ilgtspējīgas izaugsmes pamats.
  • Apzinās, ka sociāli atbildīga uzņēmējdarbība sniedz labumu ne tikai sabiedrībai, bet arī pašam.

Vecums, kurā cilvēki kļūst par uzņēmējiem, arvien samazinās. Jaunāko uzņēmēju skaitā ir vadītāji, kuri vēl nav likumīgi kļuvuši par pieaugušajiem – daži nav pat pietiekami veci, lai vadītu automobili, bet daži vēl mācās pamatskolā (10 Self-Made Teenage Entrepreneurs). Jaunākajai miljardierei ir tikai nedaudz vairāk par divdesmit gadiem (America’s Richest Self-Made Women).


Valsts nepieciešamība

Nākamā tēma