Ko no tēmas "Uzņēmējs" būtu vēlams paturēt prātā?

Kopsavilkums

  • Uzņēmējdarbības pamatā ir ideja, bet tās īstenošanai nepieciešams noskaidrot produkta mērķtirgu. Lai novērtētu biznesa idejas realitāti, uzsākot vai attīstot uzņēmējdarbību, nepieciešams strukturēts apskats – biznesa plāns. Zinot katras uzņēmējdarbības formas priekšrocības un trūkumus, jāizvēlas atbilstošākā forma uzņēmuma reģistrēšanai.
  • Ikvienam uzņēmumam jāpērk resursi, kas rada izmaksas, turklāt svarīgi ne tikai aprēķināt izmaksas, bet arī izprast izmaksu pieaugumu, paplašinot ražošanu. Uzņēmums izmaksu aprēķinu izmanto ekonomiski pamatotu lēmumu pieņemšanā un cenu veidošanas stratēģijā, lai sasniegtu vēlamo peļņu.
  • Uzņēmējdarbība rada guvumus sabiedrībai kopumā, vienlaikus valsts piedalās uzņēmējdarbības vides radīšanā, un valsts politika ietekmē uzņēmumus. Ja uzņēmējdarbības vide būs uzņēmumu izaugsmei labvēlīga, tas dos lielāko labumu arī visai sabiedrībai.
  • Uzņēmumi var ietekmēt valsts politiku, lobējot uzņēmumu intereses politikas veidotāju dienaskārtībā likumu ietvaros. Samērīga ieklausīšanās uzņēmējos ir lietderīga arī no sabiedrības viedokļa, jo uzņēmēju un valsts pārstāvju diskusija palīdz valstij veidot ekonomisko politiku, izmantojot uzņēmēju praktisko pieredzi par vajadzībām uzņēmējdarbības attīstībai.
  • Gan sociāli atbildīga, gan sociālā uzņēmējdarbība ir saistītas ar atbildību pret sabiedrību, kas ir brīvprātīgs princips. Sociāli atbildīga uzņēmējdarbība nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākotnes vajadzību apmierināšana. Sociālā uzņēmuma darbības mērķis ir nevis maksimāli nopelnīt, bet novērst vai risināt kādu sociālu problēmu.

  • Birzniece, J. Ekonomika vidusskolām: Mācību grāmata. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2014.
  • Jorniņa, I. Ekonomika vidusskolām: Darba burtnīca. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2010.
  • Siņicins, M. Ekonomika: Mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2009.
  • Siņicins, M. Biznesa ekonomiskie pamati: Eksperimentāla mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2001. 
  • Uzdevumi 10.–12. klasei "Uzņēmums un komercdarbība" uzdevumi.lv 


Kopsavilkuma pārbaudes uzdevumi par tēmu "Uzņēmējs"


Pārbaudi sevi!

1. uzdevums 

Pārbaudi sevi!

2. uzdevums 

Pārbaudi sevi!

3. uzdevums 

Pārbaudi sevi!

4. uzdevums 

Pārbaudi sevi!

5. uzdevums 
Valsts nepieciešamība

Nākamā tēma