Ko no tēmas "Valsts nepieciešamība" būtu vēlams paturēt prātā?

Kopsavilkums

  • Brīvā tirgus mehānisms nereti nespēj nodrošināt efektīvu ierobežoto resursu izmantošanu, tāpēc mūsdienās tirgus mehānismā iesaistās valsts. Valstij jānodrošina tiesiskais regulējums, lai tirgus ekonomiskais modelis varētu darboties. Jāatceras, ka valsts ekonomisko darbību nevar skatīt atrauti no politiskās darbības.
  • Tirgū pastāv tirgus nepilnības – monopolvara, nepietiekams sabiedrisko preču un pakalpojumu piedāvājums, kā arī ārējie blakusefekti. Tāpēc valstij jārūpējas par konkurenci tirgū (lai neveidotos monopoli), jānodrošina iedzīvotājus ar pietiekamu sabiedrisko preču un pakalpojumu daudzumu, kā arī jāiesaistās ārējo blakusefektu novēršanā, lai nesamazinātos sabiedrības labklājība.
  • Valsts var mazināt ārējos negatīvos blakusefektus, piemēram, ieviešot likumus un normatīvos aktus, paaugstinot nodokļus vai izsniedzot tirdzniecības atļaujas. Pozitīvu ārējo blakusefektu gadījumā valsts var subsidēt, reklamēt un citādi veicināt šo preču vai pakalpojumu ražošanu un patēriņu. 
  • Pārmērīga valsts iesaiste ekonomikā var izraisīt valdības sektora neveiksmi. Liela birokrātija un ilgs likumu izstrādes process var nozīmēt, ka lēmumi nav atbilstoši situācijai, kura strauji attīstās. Tāpat valsts sektora nepilnības rodas arī gadījumos, kad interešu grupas ietekmē politiskos procesus un nodrošina sev lielākas priekšrocības.
  • Tā kā tautsaimniecības attīstība ir cikliska un lejupslīdei ir augstas sociālās izmaksas, valstij nepieciešams iejaukties tautsaimniecības izaugsmes vadīšanā, lai nodrošinātu stabilitāti un tautsaimniecība attīstītos vienmērīgāk.


Ieteikumi patstāvīgam darbam

1. Lai pilnveidotu matemātiskās prasmes ekonomikas apguvē, sk. Inetas Šnepes un Sandras Janaites izdevumu Matemātika ekonomikas pamatjautājumu apguvei. Rīga: biznesa augstskola "Turība", 2016.
2. Lai labāk izprastu valsts lomu ekonomikas politikas veidošanā, sk. Daiņa Zelmeņa izdevumu Valsts loma tirgus ekonomikā. Rīga: Rīgas Stradiņa Universitāte, 2019.


Kopsavilkuma pārbaudes uzdevumi par tēmu "Valsts nepieciešamība"


Pārbaudi sevi

1. uzdevums 


Pārbaudi sevi

2. uzdevums 

Pārbaudi sevi

3. uzdevums 

Pārbaudi sevi

4. uzdevums 

Pārbaudi sevi

5. uzdevums 

Fiskālā politika

Nākamā tēma

Pierakstīties jaunumiem

Esiet lietas kursā par pēdējiem jaunumiem! Regulāri saņemiet aktualitātes savā e-pastā!

Esiet lietas kursā par pēdējiem jaunumiem! Regulāri saņemiet aktualitātes savā e-pastā!