Ko mums iemāca ekonomika?

Ierobežotība kā ekonomikas pamatproblēma

Tu sapratīsi:

kāpēc lēmumi jāpieņem atbildīgi.
Katru dienu mēs izdarām daudzas izvēles, pieņemam dažādus lēmumus, risinot ekonomikas pamatproblēmu.


Padomā!

Kāpēc, tavuprāt, jāpieņem dažādi lēmumi?

Kāda ir ekonomikas pamatproblēma?
Pārbaudi sevi!

4.1. uzdevums


Padomā!

Vai mūsdienās iespējams saimniekot tā, lai neradītu nekādu ietekmi uz vidi (neizmantotu dabas izejvielas un neradītu atkritumus)? Kāpēc?
Kuras dabas izejvielas ir noteikti vajadzīgas, lai varētu izmantot dažādas sadzīves iekārtas un tehniku?
Kādu labumu vēl bez precēm un pakalpojumiem cilvēkiem dod ražošanas uzņēmumi?Pārbaudi sevi!

4.2. uzdevums


Interesanti!

Tuksnesis ir milzīga, karsta vai auksta klimata dēļ neapdzīvota teritorija. Pats lielākais ir Sahāras tuksnesis Āfrikā, liels ir arī Lībijas tuksnesis. Bieži tuksnešus rada cilvēku darbība. Piemēram, tādas ir noplicinātas ganības, kur mājlopi iznīcinājuši visus augus, vai arī klajumi, kur nocirsti visi koki uilustratīvs attēls: tuksnesisn vējš aizpūtis auglīgo zemes virskārtu.

Lībija ir valsts Āfrikas ziemeļos, Vidusjūras krastā. Lībija tiek uzskatīta par vienu no mūsu civilizācijas rašanās centriem. Mūsu ēras sākumā tā bija plaukstoša teritorija. Romas impērijas laikā tā bagātīgi apgādāja Romu ar pārtiku un koksni. Taču tika neapdomīgi iznīcināti meži un ganības. Pašlaik 90% no Lībijas teritorijas aizņem neauglīgs tuksnesis.

(Pēc enciklopēdijas "Kas? Kur? Kad?")Padomā!

Kāpēc tik svarīga ir mūsu izvēle?


Neizmantojot dabas izejvielas, cilvēkiem mūsdienās vajadzētu atteikties no savas labklājības.

Bez enerģijas nevarētu izmantot transportlīdzekļus, sadzīves tehniku. Bez koksnes izmantošanas nebūtu daudz lietu. Bez lauksaimniecības uzņēmumiem nebūtu viegli pieejama daudzveidīga pārtika.

Lai nodrošinātu labklājību arī nākotnē, pareizi, taupīgi un gudri jāizmanto dabas izejvielas!

Lai uzņēmumi ar savu darbību neizjauktu līdzsvaru dabā, jārūpējas par attīrīšanas iekārtu uzstādīšanu, uzņēmumu darbības drošību un izmantoto resursu atjaunošanu.


Padomā!

Kāda ir tava un tavas ģimenes izvēle — ikdienā braukt ar velosipēdu, autobusu vai automobili?Padomā!

Kāda ir tava izvēle? Kāpēc mums bieži vajag to, kas ir citiem?

Neliela ģimenes māja ar koptu dārzu vai liela savrupmāja?

Padomā!

Kas ir ekonomika?

Ko, tavuprāt, tu vari iemācīties ekonomikā?