Ko no tēmas "Resursu ierobežotība" būtu vēlams paturēt prātā?

Kopsavilkums

  • Cilvēkiem ir neierobežoti daudz vajadzību, kuras apmierināt liedz resursu ierobežotība.
  • Tāpēc cilvēki izvēlas, kuras vajadzības apmierināt.
  • Izvēles tiek izdarītas, vērtējot guvumus un izmaksas.
  • Visi ražošanas resursi (dabas resursi, cilvēkresursi un ražošanas iekārtas) ir ierobežoti.
  • Nozīmīga cilvēkresursu sastāvdaļa ir cilvēku prasmes un zināšanas.Pārbaudi sevi

Kopsavilkuma uzdevums (grūtākas pakāpes)

Pārbaudi sevi!

Kopsavilkuma uzdevums (vieglākas pakāpes) 


Tirgus un cena

Nākamā tēma