Kā ir veidota pensiju sistēma, kā veidojas tavs pensijas kapitāls, ka tev pašam būs jālemj, kur ieguldīt (investēt) sava pensiju 2. līmeņa kapitālu un kā tu vari palielināt savu pensiju?

Pensiju sistēma un mana pensija

Materiāls palīdzēs tev izprast:

kā katrs ar savu rīcību var palielināt savu pensijas kapitālu;
kā laiks un procentu likmes var palīdzēt to izdarīt.
Uzkrājumu nozīme ir aktuāla ne tikai īstermiņā, nodrošinot drošības spilvenu, bet arī ilgtermiņā. Ir svarīgi domāt par nākotnes pensiju, tās lielumu un iespējām to ietekmēt, jau sākot ar pirmajām darba gaitām. Savlaicīga uzkrājumu veidošana var palīdzēt, aizejot pensijā, būt tuvu pirmspensijas patēriņa līmenim.

 
Annai ir 22 gadi, un pensijā viņa ies pēc 43 gadiem (sk. 1. att.). Viņa mēnesī saņem 1000 eiro pirms nodokļu samaksas. Pieņemsim, ka algas pieaugums gadā ir 3.5%, un katru mēnesi pensiju sistēmas 2. līmenī (P2L) tiek investēti 6% no bruto algas, kas pirmajā mēnesī ir 60 eiro (1000 eiro 0.06). Līdz pensijas sākumam Anna būs iemaksājusi 72 892 eiro, un, piemēram, ar vidēji 2% atdevi gadā viņas uzkrātais kapitāls būs sasniedzis 104 659 eiro. Ja ieguldījumu vidējā atdeve būtu 3% gadā, uzkrātais kapitāls būtu 128 454 eiro (par 24.7% vairāk nekā tad, ja Annas nauda būtu investēta ar 2% likmi gadā).
 
Parasti par uzkrājumu un ieguldījumu pakalpojumiem jāmaksā, piemēram, 1% gadā no ieguldītās summas. Ar šo izmaksu pieņēmumu Annas uzkrātais kapitāls būtu 104 659 eiro – par 23 794 eiro mazāk (128 454 – 104 659), ja nebūtu komisijas maksas par ieguldījumu administrēšanu un analīzi. Tātad, jo lielāka ieguldījuma atdeve, jo lielāks uzkrātais kapitāls, bet redzams arī, cik jutīgs ir kapitāls attiecībā pret ieguldījuma procentu likmi. Arī šķietami zemai komisijas maksai (1% no ieguldītās summas) ir liela ietekme uz uzkrāto pensijas kapitālu. Tādējādi arī jaunietim, izvēloties P2L ieguldījuma pārvaldnieku starp līdzīgām ieguldījumu stratēģijām, zemāka komisijas maksa ļaus iegūt lielāku pirmspensionēšanās kapitālu. 
Kad Annai būs 65 gadi, viņas neto mēneša alga būs 3044 eiro, ņemot vērā 3.5% algas pieauguma tempa pieņēmumu.
 
Ja Anna nebūtu katru mēnesi veikusi 15% iemaksas no savas bruto algas privātajā pensiju fondā (P3L), viņas uzkrāto kapitālu veidotu tikai obligātais pensiju sistēmas 1. un 2. līmenis (P1L un P2L). Tie ir 1545 eiro (964 + 581) mēnesī. Savukārt papildus veiktās iemaksas 15% apmērā ļauj Annai mēneša pensiju palielināt līdz 2838 eiro (1572 + 1265). Kopumā šie aprēķini balstīti uz daudziem pieņēmumiem, bet viens ir skaidrs – lai saglabātu pirmspensijas ienākumu līmeni, uzkrājumi jāveic jau laikus.

1. attēls. Algas aizvietojamība ar pensiju (piemērs)
Kopš 2001. gada jūlija Latvijā ir triju līmeņu pensiju sistēma. Pensijas kapitāls veidojas no sociālā nodokļa iemaksām. Jo lielākas sociālā nodokļa iemaksas, jo lielāka pensija. Plaisu starp algas un pensijas apjomu ļauj samazināt brīvprātīgie ieguldījumi P3L fondos.
Katram indivīdam jāizvēlas, kurā P2L ieguldījumu fondā un kurā ieguldījumu plānā ieguldīt savu pensijas kapitālu.

Avots: manapensija.lv A

 

Papildinformāciju par pensiju līmeņiem var iegūt šeit.
 

Pārbaudi sevi

4.1. uzdevums