Ko no tēmas "Ekonomikas pamatproblēma" būtu vēlams paturēt prātā?

Kopsavilkums

  • Ierobežotības problēmu novērst nevar, bet indivīdi, uzņēmumi un valsts kopā var attīstīt cilvēkresursus, kapitālu, tehnoloģijas, infrastruktūru. Tas ļauj palielināt ražošanas un patēriņa iespējas.
  • Cīņa par resursiem izraisījusi gan konfliktus starp valstīm, gan sadursmes vienas valsts ietvaros.
  • Lielāko daļu ražošanas resursu sadala tirgus (patērētāji, ražotāji), bet to ietekmēt var arī valsts. Arī valstij ir jāveic izvēle. Sabiedrības guvums palielinās, ja izvēles rezultātā papildu guvums ir lielāks par izmaksām.
  • Mūsdienās ierobežotākie ir cilvēkresursi. Ja valsts politika veicina investīcijas cilvēkresursos un tehnoloģiju attīstībā un savstarpēji izdevīgu starptautisko tirdzniecību, tad var palielināt ražošanas iespējas un paaugstināt iedzīvotāju labklājību.

Ieteikumi patstāvīgam darbam

  • Ja gribi izprast mūsdienu tautsaimniecības raksturīgākās iezīmes un tendences, ieskaties: Rifkins, Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. Rīga: Jumava, 2004.
  • Ja gribi izprast dažādu iekārtu un mūsdienu pasaules varas, propagandas un globalizācijas būtiskus aspektus, pārlapo: Bards, A., Sēderkvists, J. Netokrātija: Jaunā varas elite NETOKRĀTIJA un dzīve pēc kapitālisma. Rīga: Jumava, 2005.
  • Ja gribi iepazīties ar savdabīgu interpretāciju, kā valstis kļuvušas attīstītas un bagātas un kāpēc attīstības valstīm ir niecīgas iespējas kļūt bagātām, atlicini laiku, lai iepazītos ar Reinerts, Ē. S. Kā bagātās valstis kļuva bagātas un kāpēc nabadzīgas valstis paliek nabadzīgas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.


Kopsavilkuma pārbaudes uzdevumi par tēmu "Ekonomikas pamatproblēma"


Pārbaudi sevi

1. uzdevums

Pārbaudi sevi

2. uzdevums

Pārbaudi sevi

3. uzdevums (1. daļa)

Pārbaudi sevi

3. uzdevums (2. daļa)

Tirgus un cena

Nākamā tēma