Kas jāņem vērā, veidojot ieguldījumus?

Peļņa un riski

Peļņa pozitīva starpība, kas veidojas no taviem ieņēmumiem un izdevumiem. Brīvā tirgus ekonomikā peļņas gūšana ir viens no galvenajiem iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes veicinātājiem. 


Riskantiem ieguldījumu veidiem tu vari gan gūt peļņu, gan ciest zaudējumus. Svārstoties finanšu tirgiem ir iespēja zaudēt lielu daļu vai visus ieguldītos naudas līdzekļus, jo svārstības var būt gan augšupejošu, gan lejupejošas.

Par peļņas gūšanu Latvijā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme ienākumam no kapitāla pieauguma ir 20 %.
Vairāk informācijas par ienākuma nodokli no kapitāla pieauguma var iegūt Valsts ieņēmumu dienesta vietnē.

Kādi ir ieguldījumu riski?

Noguldot naudu bankā, kur pamatsummas un peļņas procentu iegūšana tiek garantēta, gan risks, gan peļņa ir zemi. Ieguldot naudas līdzekļus tādos finanšu instrumentos kā akcijas, tu uzņemies lielāku risku zaudēt ieguldītos līdzekļus, taču pastāv arī iespēja nopelnīt daudz vairāk.
Pakalpojuma sniedzējs negarantē, ka klientam būs peļņa un ieguldījumu vērtība pieaugs.

Lai tu būtu informēts par riskiem, pirms pakalpojumu sniegšanas bankai, ieguldījumu brokerim vai citam pakalpojuma sniedzējam ir pienākums tevi informēt par visiem riskiem, kas saistīti ar tavu ieguldījumu.


Veicot ieguldījumus, tu uzņemies risku. Pieņemot lēmumu veikt ieguldījumus ir svarīgi izvērtēt riskus: 
  • cenas risks - zaudējumi finanšu instrumentu cenas svārstību dēļ; 
  • valūtas risks - zaudējumi tirgus valūtas kursa svārstību dēļ; 
  • likviditātes risks - zaudējumi, kas rodas apgrūtinātas vai neiespējamas valūtas vai finanšu instrumenta pārdošanas dēļ. Viens no galvenajiem riskiem ieguldot nekustamajā īpašumā; 
  • procentu likmju risks - procentu likmju izmaiņu dēļ. Piemēram: ieguldījuma vērtību var negatīvi ietekmēt procentu likmju paaugstināšanās; 
  • operacionālais risks - procesu, cilvēku vai sistēmu kļūdas rezultātā iespējami zaudējumi;
  • citi riski, kas saistīti ar konkrētu darījumu veidu vai konkrētiem finanšu instrumentiem un to emitentiem. 
Tikai tu pats pieņem lēmumu, vai esi gatavs uzņemties noteikta veida riskus!
Ja kāds tev sola lielu, ātru peļņu bez riska vai tevi cenšas par ieguldījumu uzbāzīgi pārliecināt, tad, iespējams, esi sastapis finanšu krāpnieku. 
Vai šis saturs bija noderīgs?

Jūsu atsauksmes palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Lūdzu, uzraksti, ko vēlējies uzzināt, taču neatradi!
Kā nauda vairo naudu?

Nākamā apakštēma