Par tēmu

Banku loma

  1. Ar praktiskiem piemēriem analizē dažādas situācijas, kurās tiek pieņemti lēmumi par uzkrāšanu vai aizņemšanos; spēj pamatot pieņemtos lēmumus un analizē dažādu ieguldījumu stratēģiju guvumus un riskus.
  2. Saprot, kā individuālie lēmumi par uzkrāšanu vai aizņemšanos var ietekmēt tautsaimniecību kopumā. Izprot galvenās ekonomiskās politikas sviras, ar kurām iespējams ietekmēt šos lēmumus. 
  3. Analizē galvenos kredītiestāžu sektora darbību raksturojošos rādītājus (kapitāls, likviditāte, aktīvu kvalitātes rādītāji u.c.) un spēj pamatot, kāpēc nepieciešama un kā Latvijā tiek īstenota kredītiestāžu sektora uzraudzība.


Cik izmaksā bezmaksas ātrais kredīts?

 Noskaties Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica veidoto sižetu "Cik izmaksā bezmaksas ātrais kredīts?"!
Labklājība

Nākamā tēma