Ko no tēmas "Banku loma" būtu vēlams paturēt prātā?

Kopsavilkums

 • Aizņēmums nav slikts, ja tas ir rūpīgi izsvērts un pamatots lēmums.
 • Ir riskantāki un mazāk riskanti ieguldījumu veidi – to izvēle atkarīga no indivīda vēlmēm, kas atbilst mērķim. Pirms lēmuma pieņemšanas jāizvērtē dažādi uzkrājumu veidi un kredītiestādes.
 • Ne visus riskus var paredzēt un novērst, bet ekonomisko procesu analīze un prognozes var būtiski samazināt iespēju pieņemt finansiāli neizdevīgu lēmumu par līdzekļu izmantošanu.
 • Kredītiestāžu uzraudzības politika jeb pārmaiņas to uzraudzības prasībās var ietekmēt kredītiestāžu darbību un tādējādi arī tautsaimniecības dalībniekus.
 • Jo lielāka procentu likme un biežāk notiek procentu pieskaitīšana, jo lielāka atmaksājamā summa. Tātad aizņēmējam ir izdevīga pēc iespējas zemāka procentu likme un retāks procentu pieskaitīšanas biežums.
 • Lai saglabātu pirmspensijas ienākumu līmeni, uzkrājumi jāveic jau laikus.

Ieteikumi patstāvīgam darbam

 • Kijosaki, R. T., Lektere, Š. L. Bagātais tētis un nabagais tētis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.
  Vieglā valodā, stāstot interesantu "pasaku", ļauj izprast daudzus uzņēmējdarbības un finanšu pratības aspektus, īpaši aktīvu un pasīvu būtību un ko darīt (nedarīt) ar naudu, lai tā vairotu bagātību.

 • Verjē, T. Finanšu fitness. Rīga: Nordik, 2005.
  Labs palīgs finanšu pratības veidošanai. Labi piemēri, viegla valoda. Labs piemērs, kā jāaizsargā intelektuālais īpašums. Esiet uzmanīgi ar autortiesību ievērošanu!Kopsavilkuma pārbaudes uzdevumi par tēmu "Banku loma"

Pārbaudi sevi

1. uzdevums 

Pārbaudi sevi

2. uzdevums 

Pārbaudi sevi

3. uzdevums 

Labklājība

Nākamā tēma