Par tēmu

Ekonomikas pamatproblēma

1. Saprot, ka ir resursi, kuru ierobežotību nevar ietekmēt, bet lielu daļu nepieciešamo resursu var attīstīt cilvēks vai valsts. Var izskaidrot, ar kādiem paņēmieniem vai valsts politiku var attīstīt konkrētus resursus.

2. Spēj izskaidrot, kā resursu ierobežotība nosaka vēsturisko notikumu gaitu, saskata cēloņsakarības, veido savu viedokli par pieņemto lēmumu sekām un iespējamām alternatīvām.

3. Spēj veikt konkrētu vēsturisko vai pašreizējo politikas lēmumu izmaksu un guvumu analīzi, t.sk. konkrētu lēmumu ilgtermiņa seku un alternatīvo izmaksu novērtēšanu.

Pasaulē ir valstis ar ļoti bagātiem dabas resursu krājumiem, piemēram, Krievija, Brazīlija, Norvēģija, un ir valstis, kurās pat dzeramais ūdens jāieved, piemēram, Honkonga. Vai bagāti dabas resursi un liels darbaspēka daudzums nodrošina arī varenu valsts tautsaimniecību un iedzīvotāju labklājību? Salīdzināsim dažu pasaules valstu iekšzemes kopproduktu uz vienu iedzīvotāju 2018. gadā. Latvijā tas bija 18 089 USD, Brazīlijā 8920 USD, Krievijā 11 289 USD; Honkongā 48 717 USD, bet Norvēģijā 81 807 USD. Kāpēc ar dabas resursiem bagātākajās valstīs rādītāji ne vienmēr ir augstāki? A

Tirgus un cena

Nākamā tēma