Kā veidojas tava pensija?

Pensiju sistēma un līmeņi

Latvijas pensiju sistēma

Triju līmeņu pensiju sistēma nodrošina pensiju sistēmas stabilitāti, palielina ienākumus vecumdienās un samazina nabadzības risku.
Veicot iemaksas katrā no trim pensiju līmeņiem, tu veido savu pensijas uzkrājumu vecumdienām.

Atceries!

Jo lielākas iemaksas veiksi šodien, jo pārticīgāka būs tava dzīve nākotnē! Latvijas pensiju sistēma nodrošina, ka tavā pensijas uzkrājumā ik mēnesi tiek iemaksāta daļa no tavām sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir 34,09 % no tavas bruto darba algas, no tiem 14 % veido tavas pensijas 1. līmeni un 6 % – pensijas 2. līmeni.Piemērs!

Bruto darba alga mēnesī ir 1000 eiro 

Pensijas 1. līmenī tiek novirzīti 14 %, kas ir 140 eiro (1000 * 0.14) 

Pensijas 2. līmenī tiek novirzīti 6 %, kas ir 60 eiro (1000 * 0.06)Pensijas 3. līmenī tu brīvprātīgi vari veikt papildu iemaksas sev vēlamā apmērā, lai nodrošinātu papildu ienākumu vecumdienās. Jo lielākas iemaksas tu veiksi, jo lielāku pensiju saņemsi pensijas vecumā.

 Uzzini vairāk par pensiju sistēmu Latvijā manapensija.lv!


Pensiju līmeņi 


Pensiju 1. līmenis: valsts obligātā nefondētā jeb neuzkrājošā pensiju shēma. Šis līmenis nozīmē, ka no darba algas tiek veiktas sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras tiek uzskaitītas nodokļu maksātāja pensijas kapitālā, bet izmaksātas pašreizējiem pensionāriem. Uzzini vairāk sadaļā “Pensiju 1. līmenis”!

Pensiju 2. līmenis: valsts fondētā jeb uzkrājošā pensiju shēma. Tās mērķis ir palielināt pensijas kapitālu un arī pašu pensijas apmēru, uzkrājot daļu no sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un ieguldot tās finanšu un kapitāla tirgū – akcijās, obligācijās, noguldījumos kredītiestādēs utt. Uzzini vairāk sadaļā “Pensiju 2. līmenis”!

Pensiju 3. līmenis: privātā brīvprātīgā pensiju shēma. Tā ir iespēja brīvprātīgi veidot papildu uzkrājumus savai pensijai, veicot individuālas iemaksas, vai ar sava darba devēja starpniecību daļu savu ienākumu novirzīt kādā no privātajiem pensiju fondiem. Uzzini vairāk sadaļā “Pensiju 3. līmenis”!