Semināru cikls "Mana ekonomika" |2021

Skolotāju seminārs 2021

Lai dalītos pieredzē par digitālā mācību līdzekļa "Mana ekonomika" (ME) izmantošanas iespējām mācību procesa organizēšanā, kā arī sniegtu iespēju skolotājiem uzzināt aktuālāko informāciju par dažādiem finanšu pratības un ekonomikas jautājumiem, Latvijas Banka organizēja semināru ciklu skolotājiem.

Semināros piedalījās 1.–12. klašu skolotāji, kuri mācību procesa organizēšanā iekļauj valsts pamatizglītības standarta  un vispārējās vidējās izglītības standarta sociālās un pilsoniskās mācību jomas sasniedzamo rezultātu prasības.

2021. gada pavasarī Latvijas Banka kopā ar VISC organizēja seminārus, uzrunājot noteiktu pilsētu/novadu izglītības nozares pārstāvjus. Tie notika attālināti (izmantojot Microsoft Teams platformu), atsevišķi organizējot seminārus 1.–6. klašu skolotājiem un 7.–12. klašu skolotājiem 6 Latvijas pilsētās un vairākos novados.

Ilustratīvs attēls par semināru ciklu. Tajā piedalījušies apmēram 250 skolotāju

 

2021. gada oktobrī – decembrī piedāvājām iespēju semināru cikla pirmās nodarbības programmu noklausīties ikvienam skolotājam, kā arī aicinājām skolotājus piedalīties semināru cikla otrajā nodarbībā, lai tiktos ar Latvijas Bankas ekspertiem un uzzinātu digitālā mācību līdzekļa "Mana ekonomika" jaunu izmantošanas pieredzi.

Semināru programma un lektori

Saturs Lektori
Par mācību līdzekli,  par ME sasaisti ar pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības standartiem un ar dažādu mācību jomu saturu / mācību priekšmetiem.

Antra Slava
Sandra Falka 
Mihails Siņicins

Metodiskās pieredzes apmaiņa darbā ar ME.

ME līdzautori:
Aiga Cunska
Margita Jirgensone
Agnese Slišāne
Mihails Siņicins
Sandra Falka

Skolotāji:

Līga Lagzdkalne
Dace Atslēga
Janīna Amola

Teorija un prakse – finanšu pratības un ekonomikas aktualitātes tēma (piemēram, par datu drošību, ekonomikas aktualitātēm Latvijā un pasaulē, naudas apriti un drošību,  inflāciju, informācijas izvērtēšanas lomu vai psihoemocionālās noturības izkopšanu).

Latvijas Bankas eksperti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semināru materiāli un atziņas

 Skolotāju atsauksmes

 • "Mana ekonomika" (ME) materiāli pielāgojami un izmantojami arī mazāktautību skolās, piemēram, ja 4.–6. klases skolēniem sagādā grūtības strādāt ar viņu vecumposmam paredzēto informāciju, var piedāvāt strādāt ar 1.–3. klasei paredzēto informāciju (arī atkārtot apgūto saturu).
 • 5.–6. klases skolēni vēl nevar strādāt bez skolotāja vadības, tādēļ skolotājam ir izaicinājums izvēlēties no ME materiālu klāsta konkrētajai klasei piemērotākos.
 • 1.–3. klases skolēni nedroši raksta interneta versiju darba lapās – ir iespēja rakstīt kladē, nofotografēt/ ieskanēt un iesūtīt skolotājam.
 • ME piedāvātās radošās mācību metodes noder arī attālinātajam darbam – skolēniem patīk radīt idejas, veiksmīgi var pielietot 3P metodi, radošām diskusijām pielietojamas arī ME ilustrācijas.
 • Refleksijai skolotājs var veidot arī izejas biļetes, izmantojot ME publiskās sadaļas skolēnu materiālu uzdevumu informāciju.
 • Mācību stundu organizēšanai, t.sk. attālinātam darbam, noderīgi ir naudasskola.lv videomateriāli.
 • ME – labs materiāls arī speciālajās skolās.
 • Guvu lieliskas idejas darbam sociālajās zinībās un ne tikai. Paldies par jauku dalīšanos pieredzē.
 • Paldies! Man radās lielāka skaidrība par materiāla izkārtojumu ērtākai lietošanai.
 • Paldies par strukturētu informāciju, brīnišķīgiem un noderīgiem piemēriem! Noteikti lietošu "Mana ekonomika“ materiālus.
 • Bija interesanti! Laiks pagāja nemanot. Paldies par doto iespēju piedalīties!

 

"Mana ekonomika" līdzautoru un ekspertu pieredze – prezentāciju kopsavilkumi

Skolotāju pieredzes stāsti

Digitālā mācību līdzekļa “Mana ekonomika” izmantošanas pieredze sākumskolā
Janīna Amola, Babītes vidusskolas sākumskolas skolotāja
25.11.2021.

 

Digitālā mācību līdzekļa “Mana ekonomika” izmantošanas pieredze 6. un 8. klasē
Līga Lagzdkalne, Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotāja
2.12.2021.

 

Latvijas Bankas speciālistu prezentācijas un to kopsavilkumi


Digitālā mācību līdzekļa "Mana ekonomika" mērķi, izkārtojums, tēmu pēctecība (informācija 1.-6. klašu skolotājiem)
Antra Slava, Latvijas Bankas Finanšu pratības projektu vadītāja

Video fails


Digitālā mācību līdzekļa "Mana ekonomika" mērķi, izkārtojums, tēmu pēctecība (informācija 7.-12. klašu skolotājiem)
Antra Slava, Latvijas Bankas Finanšu pratības projektu vadītāja

Video fails

Inflācija Latvijā, to ietekmējošie faktori
Ieva Opmane, Latvijas Bankas ekonomiste
25.11.2021

 

Par digitālo mācību līdzekli "Mana ekonomika"

"Manas ekonomikas" materiāli sadalīti divās daļās:

"Mana ekonomika" ir tāds mācību līdzeklis, kas respektē skolotāju un skolēnu vajadzības un satura reformas uzstādījumus. Tas ir digitāls. Tas ir dzīvs un aktualizējams. Tas ir fundamentāls ekonomikas teorijas ziņā un reizē ar dzīvi saistīts un saprotams. Tas ir bagātīgi ilustrēts. Tas ļauj attīstīt caurviju kompetences un dažādas prasmes. Tas ietver padomus starppriekšmetu sadarbībai. Tas ir labi izmantojams arī attālinātās mācībās. Proti, tādu mēs to esam vēlējušies skolotājiem nodot. Un būsim gatavi to uzlabot, kur vien kopā ar skolotājiem redzēsim, ka tas nepieciešams un iespējams.

Tādēļ esam atvērti skolotāju ierosinājumiem gan semināru diskusijās, gan varat iesniegt savus priekšlikumus rakstiski e-pastā redaktors@naudasskola.lv.

Izdrukāt