Semināru cikls "Mana ekonomika"

Skolotāju seminārs 2021

Lai dalītos pieredzē par digitālā mācību līdzekļa "Mana ekonomika" (ME) izmantošanas iespējām mācību procesa organizēšanā, kā arī sniegtu iespēju skolotājiem uzzināt aktuālāko informāciju par dažādiem finanšu pratības un ekonomikas jautājumiem, Latvijas Banka kopā ar VISC organizē semināru ciklu skolotājiem.

Semināros aicināti piedalīties 1.–12. klašu skolotāji, kuri mācību procesa organizēšanā iekļauj valsts pamatizglītības standarta  un vispārējās vidējās izglītības standarta sociālās un pilsoniskās mācību jomas sasniedzamo rezultātu prasības.

2021. gada pavasarī semināri tika organizēti, uzrunājot noteiktu pilsētu/novadu izglītības nozares pārstāvjus. Tie notika attālināti (izmantojot Microsoft Teams platformu), atsevišķi organizējot seminārus 1.–6. klašu skolotājiem un
7.–12. klašu skolotājiem 5–6 Latvijas pilsētās/novados:

 • Daugavpils, Rēzeknes, Jēkabpils un Liepājas pilsētu, Bauskas un Valmieras un tām tuvāko novadu, kā arī Daugavpils, Ilūkstes, Rēzeknes, Jēkabpils, Aknīstes, Krustpils, Salas,  Viesītes un Ludzas novadu 1.–6. klašu skolotājiem;
 • Daugavpils, Rēzeknes pilsētu, Jēkabpils un Liepājas pilsētu , Bauskas un Valmieras un tām tuvāko novadu, kā arī Daugavpils, Ilūkstes, Krāslavas, Preiļu, Aglonas, Jēkabpils, Aknīstes, Krustpils, Salas, Viesītes, Rēzeknes, Ludzas, Maltas un  Viļānu novadu
  7.–12. klašu skolotājiem.

Semināru programma un lektori

Saturs Lektori
Par mācību līdzekli,  par ME sasaisti ar pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības standartiem un ar dažādu mācību jomu saturu / mācību priekšmetiem.

Antra Slava
Sandra Falka 
Mihails Siņicins

Metodiskās pieredzes apmaiņa darbā ar ME. ME līdzautori:
Aiga Cunska
Margita Jirgensone
Agnese Slišāne
Mihails Siņicins
Sandra Falka
Teorija un prakse – finanšu pratības un ekonomikas aktualitātes tēma (piemēram, par datu drošību, ekonomikas aktualitātēm Latvijā un pasaulē, naudas apriti un drošību, informācijas izvērtēšanas lomu vai psihoemocionālās noturības izkopšanu).

Latvijas Bankas eksperti

 

Semināru lektoru  lektoru prezentācijas un/vai to kopsavilkumi skatīt "Semināru materiāli un atziņas".

Vairāk informācijas par semināriem un pieteikšanos tiem varat uzzināt, rakstot uz e-pastu  redaktors@naudasskola.lv.

Semināri 2021./2022. mācību gadā

Pavasara semināru dalībniekiem, izsūtot informāciju uz dalībnieku norādītajiem e-pastiem, tiks piedāvāta iespēja
2021. gada oktobrī – decembrī attālināti piedalīties semināru cikla otrajā kārtā, lai tiktos ar Latvijas Bankas ekspertiem un dalītos par digitālā mācību līdzekļa "Mana ekonomika" izmantošanas pieredzi.

Aicinām skolotājus, kuriem  nebija iespēja piedalījās semināru ciklā šā gada pavasarī, pieteikties attālinātajiem semināriem 30. septembrī un 7.oktobrī:

 • 30. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 – seminārs "Digitālā mācību līdzekļa "Mana ekonomika" piedāvāto tēmu satura izmantošanas iespējas 1.–6. klasei"

Pietikšanās veidlapa
Pieteikšanās līdz 28. septembrim.

 • 7. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 – seminārs "Digitālā mācību līdzekļa "Mana ekonomika" piedāvāto tēmu satura izmantošanas iespējas 7.–12. klasei"

Pietikšanās veidlapa
Pieteikšanās līdz 5. oktobrim

Semināru materiāli un atziņas

18. marts: skolotāju atsauksmes un pieredze

 • Mācību stundu organizēšanai, t.sk. attālinātam darbam, noderīgi ir naudasskola.lv videomateriāli.
 • "Mana ekonomika" (ME) materiāli pielāgojami un izmantojami arī mazāktautību skolās, piemēram, ja 4.–6. klases skolēniem sagādā grūtības strādāt ar viņu vecumposmam paredzēto informāciju, var piedāvāt strādāt ar 1.–3. klasei paredzēto informāciju (arī atkārtot apgūto saturu).
 • 5.–6. klases skolēni vēl nevar strādāt bez skolotāja vadības, tādēļ skolotājam ir izaicinājums izvēlēties no ME materiālu klāsta konkrētajai klasei piemērotākos.
 • 1.–3. klases skolēni nedroši raksta interneta versiju darba lapās – ir iespēja rakstīt kladē, nofotografēt/ ieskanēt un iesūtīt skolotājam.
 • ME piedāvātās radošās mācību metodes noder arī attālinātajam darbam – skolēniem patīk radīt idejas, veiksmīgi var pielietot 3P metodi, radošām diskusijām pielietojamas arī ME ilustrācijas.
 • Refleksijai skolotājs var veidot arī izejas biļetes, izmantojot ME publiskās sadaļas skolēnu materiālu uzdevumu informāciju.
 • ME – labs materiāls arī speciālajās skolās.
 • Paldies Aigai par dalīšanos pieredzē! Ļoti noderīgi!
 • Agnesei mīļš paldies par informāciju! Ļoti noderīgi!
 • Bija interesanti! Laiks pagāja nemanot. Paldies par doto iespēju piedalīties!

Ilustratīvs attēls par semināru ciklu. Tajā piedalījušies apmēram 250 skolotāju

"Mana ekonomika" līdzautoru un ekspertu pieredze – prezentāciju kopsavilkumi

Latvijas Bankas speciālistu prezentācijas un to kopsavilkumi

 

Par digitālo mācību līdzekli "Mana ekonomika"

"Manas ekonomikas" materiāli sadalīti divās daļās:

"Mana ekonomika" ir tāds mācību līdzeklis, kas respektē skolotāju un skolēnu vajadzības un satura reformas uzstādījumus. Tas ir digitāls. Tas ir dzīvs un aktualizējams. Tas ir fundamentāls ekonomikas teorijas ziņā un reizē ar dzīvi saistīts un saprotams. Tas ir bagātīgi ilustrēts. Tas ļauj attīstīt caurviju kompetences un dažādas prasmes. Tas ietver padomus starppriekšmetu sadarbībai. Tas ir labi izmantojams arī attālinātās mācībās. Proti, tādu mēs to esam vēlējušies skolotājiem nodot. Un būsim gatavi to uzlabot, kur vien kopā ar skolotājiem redzēsim, ka tas nepieciešams un iespējams.

Tādēļ esam atvērti skolotāju ierosinājumiem gan semināru diskusijās, gan varat iesniegt savus priekšlikumus rakstiski e-pastā redaktors@naudasskola.lv.

Izdrukāt

Pierakstīties jaunumiem

Esiet lietas kursā par pēdējiem jaunumiem! Regulāri saņemiet aktualitātes savā e-pastā!

Esiet lietas kursā par pēdējiem jaunumiem! Regulāri saņemiet aktualitātes savā e-pastā!