Apdrošināšana un pensijas

<< Uz raksta pirmo daļu

Kā inflācija ietekmē manu pensiju un apdrošināšanu? 

Ilustratīvs attēlsInflācija var ietekmēt jūsu apdrošināšanas izmaksas (prēmiju), segumu un izmaksātās apdrošināšanas summas. Inflācijas risks pastāvēs visu jūsu pensijas laiku. Neatkarīgi no iemaksu veikšanas perioda ilguma, jūsu pensijas uzkrājumi var netikt pārrēķināti/indeksēti atbilstoši inflācijas līmenim. 

Ilustratīvs attēls  Ko inflācija nozīmē manai apdrošināšanai un privātajai pensijai? 

Inflācija var ietekmēt jūsu finanšu stāvokli un samazināt jūsu pirktspēju pašreiz un ilgtermiņā.

Veltiet laiku tam, lai apsvērtu savas iespējas, pirms pieņemat svarīgus lēmumus par saviem apdrošināšanas un privātās pensijas produktiem (piemēram, uz laiku pārtraukt veikt iemaksas pensijas fondā vai regulāro iemaksu dzīvības apdrošināšanas produktā, neatjaunot apdrošināšanas produktu vai pirms termiņa pārtraukt dalību apdrošināšanas ieguldījumu produktā ), jo arī šie lēmumi var ietekmēt jūsu pašreizējo un turpmāko finansiālo stāvokli.

Pirms pieņemt lēmumus par šādiem produktiem, ir svarīgi pārskatīt jūsu esošās apdrošināšanas polises un to, ko tās sedz. Ņemiet vērā, ka apdrošināšanas produkta cena ne vienmēr ir noteicošais faktors.

Apsveriet iespēju vērsties pēc palīdzības/konsultācijas. Konsultācijas saņemšana par jūsu apdrošināšanas produktu patiešām var palīdzēt apsvērt jūsu pašreizējās un turpmākās vajadzības un iespējamās lēmuma sekas (piemēram, līgumsodi par ieguldījuma pirmstermiņa izbeigšanu, atbilstoša mājokļa/automobiļa apdrošināšanas seguma trūkums).
 

Ilustratīvs attēls  Kā inflācija varētu ietekmēt manu dzīvības apdrošināšanas produktu vai iemaksas privātajos pensiju fondos?

Inflācija var nozīmēt, ka jūsu ieguldījumi kļūst mazāk ienesīgi.

Tā var samazināt jums pašreiz vai turpmāk pieejamos ienākumus no ieguldījumu vai privāto pensiju fondu peļņas.

Piemēram, aizejot no darba vai pensionējoties, summa, ko esat uzkrājuši savā pensiju fondā, neatkarīgi no iemaksu veikšanas perioda ilguma var nebūt pielāgota inflācijas līmenim, tādējādi samazinot jūsu pirktspēju.

Ja izlemsiet izbeigt dzīvības apdrošināšanu pirms termiņa vai uz laiku pārtraukt veikt iemaksu par regulāru prēmiju vai uzkrājumu produktā tūlītēju finanšu vajadzību dēļ, jums var nākties maksāt līgumsodus un iztikt ar mazākiem ienākumiem vai uzkrājumiem pensijā vai nākamajā dzīves posmā.  

Ilustratīvs attēls  Ja man pieder nedzīvības apdrošināšanas produkti, piemēram, mājokļa vai automobiļa apdrošināšana, kā inflācija varētu ietekmēt šos produktus?

Inflācija var ietekmēt jūsu apdrošināšanas izmaksas (jūsu prēmijas), jūsu segumu  un apdrošināšanas summas, ko saņemat veiksmīga atlīdzības pieteikuma gadījumā. 

Piemēram, jūsu automobiļa apdrošināšanas prēmija var būtiski palielināties gadu no gada, īpaši tāpēc, ka pieaug automobiļa remonta izmaksas.

Dažos gadījumos inflācijai var būt tieša ietekme uz to, vai jebkādu jūsu polises segto zaudējumu kompensācija būs pietiekama jūsu vajadzībām. Kā piemēru var minēt mājokļa apdrošināšanu. Saskaņā ar atlīdzības pieteikumu pēc polises izmaksātā apdrošināšanas summa var nebūt pietiekama, lai segtu visas jūsu mājokļa vai tā daļu remonta vai renovācijas materiālu izmaksas.

Kā mazināt inflācijas un augošo procentu likmju ietekmi uz saviem apdrošināšanas produktiem un iemaksām privātajos pensiju fondos

Ilustratīvs attēls Izvairieties pieņemt sasteigtus lēmumus par jebkāda veida apdrošināšanas produktiem un iemaksām privātajos pensiju fondos.

Esiet apdomīgi un neļaujiet cenu pieauguma periodam noteikt jūsu lēmumus par tādu būtisku apdrošināšanas produktu iegādi kā, piemēram, mājokļa apdrošināšana. Dažreiz nepārdomātu lēmumu pieņemšana var būt par cēloni daudz riskantākam iznākumam, nekā jūs būtu varējuši paredzēt.

Piemēram, Anna ir nonākusi finanšu grūtībās augstas inflācijas dēļ. Atjaunojot savu mājokļa apdrošināšanu, viņa izmanto cenu salīdzināšanas tīmekļvietni, lai pārietu uz jaunu polisi. Viņa izvēlas lētāko polisi, nepievēršot uzmanību segumam un pašriskam. Pēc tam Anna mēģina iesniegt atlīdzības pieteikumu saskaņā ar polisi. Viņa konstatē, ka jāmaksā liels pašrisks un seguma līmenis neatbilst viņas vajadzībām. Tas nozīmē, ka viņa nevar saņemt pietiekamu atlīdzību.
Tāpēc salīdziniet ne tikai cenas, bet arī segumu. Atrodiet savām vajadzībām piemērotāko piedāvājumu. 

Ņemiet vērā, ka pirms svarīga lēmuma pieņemšanas par apdrošināšanas produktiem jūs varat vērsties pēc padoma pie sava finanšu konsultanta.
Iemaksām privātajos pensiju fondos ir ilgtermiņa perspektīva. Ņemiet vērā, ka, uzkrājot mazāk šodien, lai palielinātu tūlītējos ienākumus, jūsu pensija nākotnē būs mazāka un var nebūt atbilstoša jūsu vajadzībām.   


Ilustratīvs attēls Aplūkojiet dzīvības apdrošināšanas produktus un iemaksas privātajos pensiju fondos ilgtermiņa perspektīvā.

Jums nevajadzētu koncentrēties tikai uz augstās inflācijas īstermiņa ietekmi, bet ņemt vērā, ka ilgtermiņā situācija mainīsies. 

Ir svarīgi paturēt prātā, ka dzīvības apdrošināšanas polise, kas ir apdrošināšanas ieguldījumu produkts, parasti tiek pirkta ar mērķi veikt ieguldījumus vidēja termiņa vai ilgtermiņa periodā. 

 • Nepieņemiet sasteigtus lēmumus, pamatojoties tikai uz pašreizējo inflācijas līmeni. 
 • Dažu ieguldījumu vērtība laika gaitā var svārstīties, ņemot vērā biežas pārmaiņas finanšu tirgos. 
 • Paturiet prātā, ka šodienas vērtība nav rītdienas vērtība. 
 •  

Vēršoties pēc padoma pie finanšu konsultanta , neaizmirstiet par šādiem aspektiem: 

 • likums nosaka finanšu konsultanta pienākumu vienmēr rīkoties godprātīgi, taisnīgi un profesionāli, ievērojot jūsu intereses;
 • finanšu konsultantam jāpalīdz jums izdarīt informētu izvēli, pērkot dzīvības apdrošināšanas polisi vai ieguldot vairāk līdzekļu esošajā polisē; 
 • ja jums jau tuvojas pensijas vecums un jūs apsverat iespēju iegādāties mūža pensijas apdrošināšanu , varat izmantot iespēju iegādāties inflācijai piesaistītu mūža pensijas apdrošināšanu, kas pasargās jūs no inflācijas ietekmes. Šis produkts sāks darboties ar daudz zemāku likmi, taču tas palīdzēs izvairīties no jebkāda inflācijas riska nākotnē; 
 • ja jums iesaka ieguldīt vairākos dažādu veidu aktīvos, lai gūtu lielāku peļņu un kompensētu augsto inflāciju, pajautājiet savam finanšu konsultantam, kāda veida maksas jums būs jāveic un kādi ir riski. 

 

 Ilustratīvs attēls Pielāgojiet savu nedzīvības apdrošināšanas produktu segumu.

Ja vēlaties ietaupīt naudu, pirms izlemjat neatjaunot esošo polisi, jūs varat apsvērt šādas iespējas:

 • izvēlēties tikai nepieciešamāko segumu;
 • palielināt polises pašriska  līmeni (tā ir naudas summa, ko piekrītat segt no saviem līdzekļiem kā daļu no jebkāda atlīdzības pieteikuma kopējām izmaksām);
 • pārbaudiet, vai jūs jau neesat apdrošināti pret to pašu risku saskaņā ar citu polisi (t. sk. kredītkartēm);
 • izpētiet tirgu un salīdziniet dažādu apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, bet nepieņemiet lēmumu, balstoties tikai uz cenu; aplūkojiet piedāvātos seguma veidus.

Sagatavojuši Eiropas finanšu nozares uzraugi: EBA | ESMA | EIOPA
Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2023

Saistīti raksti

ilustratīvas attēls

Kredīti un uzkrājumi 

Kā inflācija un augošās procentu likmes ietekmē manus pašreizējos un turpmākos kredītus un uzkrājumus? Lasīt vairāk

ilustratīvas attēls

Finanšu ieguldījumi 

Ko man kā ieguldītājam nozīmē inflācija? Lasīt vairāk

Izdrukāt