Kā inflācija un procentu likmju kāpums ietekmē manu naudu?


Inflācija ir vispārējs preču un pakalpojumu cenu līmeņa pieaugums noteiktā laika periodā. Proti, šodien jūs varat nopirkt mazāk, nekā varējāt nopirkt vakar par tādu pašu naudas summu.

Lai kontrolētu inflāciju, centrālās bankas palielina procentu likmes, ko tām par aizdevumiem maksā komercbankas. Pēc tam komercbankas piemēro šīs paaugstinātās likmes saviem klientiem.


* NB! Šajā faktu lapā netiek apskatītas valsts fondētās pensijas. Privātā pensija ir paša vai darba devēja veiktās iemaksas pensiju 3. līmenī.

Tas nozīmē, ka inflācija var ietekmēt jūsu:

  • kredītus;
  • uzkrājumus;
  • finanšu ieguldījumus;
  • pensiju;
  • apdrošināšanu;
  • jebkādus citus jūsu rīcībā esošus finanšu produktus

Kredīti un uzkrājumi 

Paaugstinoties procentu likmēm, pieaug jūsu aizņemtās naudas izmaksas: jums var nākties veikt lielākus procentu maksājumus par jauniem kredītiem un, iespējams, jūs varēsit aizņemties mazāk nekā iepriekš. Ietekme uz jūsu esošajiem kredītiem var atšķirties arī atkarībā no tā, vai jūsu kredītam ir fiksēta vai mainīga procentu likme. Ņemot vērā procentus, ko banka maksā par jūsu noguldījumu krājkontā, jūs varat gaidīt savu uzkrājumu pieaugumu. Tomēr par šiem uzkrājumiem jūs varēsiet nopirkt vairāk nekā iepriekš tikai tad, ja reālā procentu likme būs pozitīva. Plašāku informāciju sk. nozaru faktu lapā

Finanšu ieguldījumi 

Izstrādājot savu ieguldījumu stratēģiju, jums vajadzētu ņemt vērā inflāciju. Inflācija samazina finanšu ieguldījumu reālo peļņu  un samazina jūsu pirktspēju. Citiem vārdiem sakot, jūsu ieguldījumi var būt mazāk vērti brīdī, kad izlemjat tos izmantot. Inflācijas ietekme var atšķirties atkarībā no finanšu instrumentu veida. Plašāku informāciju sk. nozaru faktu lapā

Pensija un apdrošināšana

Inflācija var ietekmēt jūsu apdrošināšanas izmaksas (prēmiju), segumu un izmaksātās apdrošināšanas summas. Inflācijas risks pastāvēs visu jūsu pensijas laiku. Neatkarīgi no iemaksu veikšanas perioda ilguma, jūsu pensijas uzkrājumi var netikt pārrēķināti/indeksēti atbilstoši inflācijas līmenim. Plašāku informāciju sk. nozaru faktu lapā

Pieci pamatprincipi, kas jāpatur prātā, lai pārvaldītu savas finanses inflācijas un procentu likmju kāpuma apstākļos

Ilustratīvs attēlsZiniet, cik daudz tērējat un kam 

Inflācija paaugstina dzīves dārdzību. Tāpēc ieteicams pārliecināties, ka nav jākoriģē izdevumi. Dariet to pirms jebkādu finanšu lēmumu pieņemšanas. Tas palīdzēs jums labāk izprast un plānot savas finanses un efektīvi izmantot ienākumus. Daži padomi vienkārša budžeta izveidei:

  • uzskaitiet visus savus mēneša/gada ienākumus un izdevumus un pārskatiet pēdējo mēnešu bankas kontu un debetkaršu/kredītkaršu izrakstus. Daudzas tīmekļvietnes un lietotnes piedāvā budžeta plānošanas rīkus, kas var palīdzēt jums izveidot budžetu. Varat vērsties pēc palīdzības arī savā bankā vai pie finanšu konsultanta;
  • neaizmirstiet iekļaut gadījuma izdevumus (piemēram, ja jums ir nepieciešams remontēt automobili) un izveidot finanšu drošības spilvenu neparedzētiem izdevumiem (piemēram, ja salūst sadzīves tehnika un jāiegādājas jauna).

Ilustratīvs attēlsNosakiet tēriņu prioritātes un plānojiet budžetu

Zinot visus savus ienākumus un izdevumus, varat izveidot savu bilanci  un izvērtēt, vai varat samaksāt visus izdevumus un vai jums atliek pietiekami daudz naudas līdzekļu uzkrājumu veidošanai. Pēc tam, plānojot budžetu, vispirms nosakiet savas finanšu prioritātes: kredīta atmaksa/īres maksa, komunālie maksājumi, pārtika, rēķini u. tml. Tad pārbaudiet, kā varat samaksāt pārējos izdevumus (piemēram, izmantojot pieejamākas alternatīvas ) un kā tos samazināt, ja tas ir iespējams un nepieciešams. Budžetā vispirms vienmēr iekļaujiet savas prioritātes un tikai pēc tam plānojiet pārējos tēriņus. Ja iespējams, prioritāriem izdevumiem izmantojiet automātiskos maksājumus. Vienmēr centieties tērēt mazāk, nekā nopelnāt.

Ilustratīvs attēlsPievērsiet uzmanību dažādām maksām

Par daudziem finanšu produktiem, piemēram, kredītkartēm, bankas kontiem un dzīvības apdrošināšanas produktiem, šo pakalpojumu sniedzēji iekasē komisijas maksu. Lai gan dažas komisijas maksas ir neizbēgamas, pārbaudiet, vai kādu no tām nevar samazināt vai atcelt.

Vienmēr rūpīgi iepazīstieties ar savas bankas pakalpojumu cenrādi, lai jums būtu skaidrs priekšstats par maksu, ko banka ietur no jūsu bankas konta.
Turklāt, ja jums ir kādi finanšu ieguldījumi, piemēram, ieguldījumu fondos (piemēram, pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos ), vienmēr salīdziniet izmaksas, lai noskaidrotu, vai ir pieejamas lētākas alternatīvas.

Ilustratīvs attēlsKonsultējieties par to, kā  uzlabot savu finanšu plānu 

Jums varētu rasties jautājumi par to, kā pārvaldīt savas finanses augstas inflācijas apstākļos. Varat apsvērt iespēju sazināties ar licencētu finanšu konsultantu, kas var palīdzēt pieņemt informētākus lēmumus, piemēram, lēmumu par to, vai atjaunināt jūsu ieguldījumu profilu un pārvērtēt ieguldījumu piemērotību, vai lēmumu pa to, vai izbeigt dzīvības apdrošināšanu pirms termiņa, un izvairīties no pārmērīgiem līgumsodiem.

Ja jums ir grūtības ar kredīta maksājumiem, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar savu banku vai citu aizdevēju, lai rastu risinājumu un mazinātu iespējamos finansiālos zaudējumus. Tādējādi jūs varat aiztaupīt līgumsodu par samaksas kavējumiem, izvairīties no maksājumu kavēšanas un nodrošinājuma piespiedu atsavināšanas, kā arī nākotnē izvairīties no ierobežojumiem, kuri var tikt piemēroti, ja vēlēsieties pieteikties jaunam aizdevumam.

Ilustratīvs attēlsAtcerieties, ka jūs var ietekmēt centrālās bankas procentu likmes 

Centrālās bankas bieži paaugstina procentu likmes, lai novērstu augsto inflāciju. Ja jums ir aizdevums ar mainīgu procentu likmi, jūsu procentu maksājumi palielināsies. Sekojiet līdzi centrālo banku paziņojumiem! Tas sagatavos jūs iespējamām pārmaiņām aizdevuma atmaksā. 

 

Sagatavojuši Eiropas finanšu nozares uzraugi: EBA | ESMA | EIOPA
Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2023

Izdrukāt