Ieguldījumi

<< Uz raksta pirmo daļu

Ko man kā ieguldītājam nozīmē inflācija? 

Ilustratīvs attēlsIzstrādājot savu ieguldījumu stratēģiju, jums vajadzētu ņemt vērā inflāciju. Inflācija samazina finanšu ieguldījumu reālo peļņu  un samazina jūsu pirktspēju.

Citiem vārdiem sakot, jūsu ieguldījumi var būt mazāk vērti brīdī, kad izlemjat tos izmantot. Inflācijas ietekme var atšķirties atkarībā no finanšu instrumentu veida. 

Piemēram,
ilustratīvs attēls

finanšu instrumenta X nominālā peļņa pirms inflācijas ir 3 %. Ja inflācija ir 5 %, reālā peļņa ir negatīva (–2 %) un ieguldītā kapitāla pirktspēja samazinās par 2 %.

Ilustratīvs attēls  Akcijas

Inflācijai un procentu likmju pieaugumam nav tūlītējas ietekmes uz akciju tirgu.
Vispārējais preču un pakalpojumu cenu kāpums var ietekmēt uzņēmumu peļņu, tādējādi pozitīvi vai negatīvi ietekmējot to akciju cenu tirgū. Privātajiem investoriem to nav viegli paredzēt, jo inflācija neietekmēs visu uzņēmumu akciju cenas vienādi.  

Ilustratīvs attēls  Finanšu instrumenti ar fiksētu kupona likmi

Jums var būt finanšu instrumenti ar fiksētu kupona likmi. Šādā formā tiek emitētas daudzas valsts vai uzņēmumu obligācijas. Jūs saņemsiet: 

 1. periodisku fiksētu maksājumu līdz instrumenta atmaksas termiņa beigām (kuponu); 
 2. sākotnējā ieguldījuma (nominālvērtības) atmaksu atmaksas termiņa beigās. 

Inflācija ietekmē šos ieguldījumus. Iestājoties atmaksas termiņam, saņemtā summa inflācijas ciklu ietvaros nemainīsies, taču šīs summas pirktspēja samazināsies. Citiem vārdiem sakot, inflācijas apstākļos par to pašu summu varēs nopirkt mazāk.

Piemēram, pieņemsim, ka jūs saņemat 1000 eiro gadā par 3 gadu obligāciju. Inflācija nozīmē to, ka trešajā gadā par 1000 eiro varēs nopirkt mazāk nekā pirmajā un otrajā gadā.  

Ilustratīvs attēls  Finanšu instrumenti ar mainīgu kupona likmi

Jums var būt finanšu instrumenti ar mainīgu kupona likmi, piemēram, mainīgas procentu likmes obligācijas. Jūs saņemsiet:

 1. periodisku mainīgu maksājumu līdz instrumenta atmaksas termiņa beigām (kuponu); 
 2. sākotnējā ieguldījuma (nominālvērtības) atmaksu atmaksas termiņa beigās.

Periodiskā kupona vērtība mainās atkarībā no dažādiem faktoriem (piemēram, tā var būt piesaistīta procentu likmēm, inflācijai u. tml.).

Inflācija ietekmē atmaksas termiņa beigās saņemto atmaksas summu, kas inflācijas ciklu ietvaros nemainās, taču šīs summas pirktspēja samazinās. Periodiskais kupons mainīsies un, iespējams, spēs līdzsvarot inflācijas ietekmi (vai tās daļu). Taču kupona likmes pārmaiņas ne vienmēr atspoguļos pašreizējo procentu likmju līmeni, kā arī nekompensēs inflācijas līmeni. 

Ilustratīvs attēls  Ieguldījumu fondi

Ieguldot ieguldījumu fondos, tiek nodrošināta pieeja portfelim, ko veido vairāki finanšu instrumenti. Inflācijas un procentu likmju kāpuma ietekme uz ieguldījumu fondiem ir atkarīga no fonda veida un tā ieguldījumu portfeļa sastāva: aktīvu grupu veidiem, darbības nozares u. tml.

Kā mazināt inflācijas un augošo procentu likmju ietekmi uz saviem finanšu ieguldījumiem 

Ilustratīvs attēlsPievērsiet uzmanību savu finanšu ieguldījumu reālajai peļņai. 

Salīdzinot ieguldījumu iespējas vai analizējot iespējamos finanšu instrumenta riskus un ieguvumus:

 • vienmēr apsveriet inflācijas risku un tā iespējamo ietekmi uz ieguldījuma reālo vērtību un reālo peļņu ;
 • paturiet prātā, ka inflācijas risks pastāv papildus standarta izmaksām, kas rodas, ieguldot finanšu  produktos, piemēram, iestāšanās un izstāšanās maksām, darījumu izmaksām u. tml. Salīdziniet savu finanšu ieguldījumu izmaksas un pārbaudiet, vai nav pieejamas lētākas alternatīvas.

Pārbaudiet informāciju par izmaksām un neto reālo peļņu (pēc kopējām izmaksām + inflācijas) vai vērsieties pēc tās pie sava finanšu konsultanta.

Ilustratīvs attēls Apsveriet iespēju diversificēt ieguldījumus.

Vienmēr paturiet prātā ieguldīšanas pamatprincipus: 

 • uzturēt pietiekami diversificētu portfeli;
 • nodrošināt ieguldījumu atbilstību jūsu mērķiem.

Diversificējot portfelī ieguldīto instrumentu veidus, var gūt pietiekami lielu peļņu, lai kompensētu inflācijas ietekmi.
Sabalansēti portfeļi, t. sk. ieguldījumi ieguldījumu fondos, akcijās un obligācijās, var palīdzēt nodrošināties pret inflācijas risku: 

 • akcijas ir pakļautas augstākiem riskiem un mainīgumam salīdzinājumā ar obligācijām, bet tās parasti nodrošina lielāku paredzamo peļņu, un, kā jau skaidrots iepriekš, inflācijas ietekme nav tik viennozīmīga;
 • inflācijai un no tās izrietošajam procentu likmju kāpumam ir tiešāka ietekme uz obligācijām, taču to cena nav tik svārstīga kā akciju cena;
 • ieguldīšana ieguldījumu fondos, piemēram, pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos (PVKIU), var palīdzēt diversificēt jūsu portfeli. Šie instrumenti ne tikai novērš nepieciešamību izvēlēties atsevišķas akcijas vai obligācijas, bet arī piedāvā riska darījumus dažādās pamata aktīvu grupās un tautsaimniecības nozarēs atkarībā no to ieguldījumu portfeļa sastāva.

Ilustratīvs attēlsVērsieties pēc padoma, kā pielāgot savus ieguldījumus.

Finanšu konsultants var palīdzēt jums pieņemt informētākus lēmumus.
Ja jums kā ieguldītājam ir šaubas par to, kā inflācija var ietekmēt jūsu finanšu ieguldījumu, pārrunājiet to ar pilnvarotu finanšu konsultantu. Inflācijas periodos jūs varat sazināties ar finanšu konsultantu, kurš izvērtēs nepieciešamību atjaunināt jūsu profilu un pārvērtēs jūsu ieguldījumu piemērotību.

Sagatavojuši Eiropas finanšu nozares uzraugi: EBA | ESMA | EIOPA
Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2023

Saistīti raksti

ilustratīvas attēls

Kredīti un uzkrājumi 

Kā inflācija un augošās procentu likmes ietekmē manus pašreizējos un turpmākos kredītus un uzkrājumus? Lasīt vairāk

ilustratīvas attēls

Pensija un apdrošināšana

Kā inflācija un ietekmē manu pensiju un apdrošināšanu? Lasīt vairāk

Izdrukāt