Par tēmu

Tautsaimniecības cikli

  • Spēj skaidrot tautsaimniecības attīstības dinamiku, izmantojot kopējā pieprasījuma un kopējā piedāvājuma jēdzienus un līknes.
  • Izprot fiskālās un monetārās politikas lomu ciklisko izaugsmes svārstību regulēšanā. Izprot ekonomiskās integrācijas (tirdzniecības līgumi, savienības) un diversifikācijas lomu.


Neizbēgami, ka esi sastapies ar ekonomiskās attīstības cikliem – tautsaimniecības krīzēm un kāpumiem – un tie ir tieši ietekmējuši arī tavu ģimeni. No 7.–9. klases materiāla zināms, kā valsts var izmantot fiskālo un monetāro politiku, lai mazinātu ekonomiskās attīstības ciklu ietekmi. Taču ne visās krīzēs derēs vienas un tās pašas zāles, jo krīžu iemesli ir dažādi. Piemēram, krīze, ko izraisa naftas cenu kāpums, ir ļoti atšķirīga no krīzes, kas rodas, ekonomikai pārkarstot, kaut gan abos gadījumos šādas krīzes priekšvēstnesis ir līdzīgs – strauji augošas cenas. Lai diagnosticētu, kas notiek tautsaimniecībā, un izprastu fiskālās un monetārās politikas sekas, nepietiek ar viena rādītāja datiem, bet jāmodelē tautsaimniecība ar ekonomisko modeļu, kuri ietver vairākus svarīgākos tautsaimniecības rādītājus, palīdzību. Viens no tādiem modeļiem ir AD-AS modelis.