Ko no tēmas "Tirgus un cena" būtu vēlams paturēt prātā?

Kopsavilkums

  • Tirgus ir mehānisms, kas saved kopā konkrētas preces pircēju un pārdevēju un ļauj vienoties par cenu. Preces cenu ietekmē situācija tirgū. Ja tirgū ir preces deficīts, cenai ir tendence paaugstināties, ja pārpalikums samazināties.

  • Palielinoties preces pieprasījumam, tirgus līdzsvara cena paaugstinās un palielinās līdzsvara daudzums. Palielinoties piedāvājumam, samazinās tirgus līdzsvara cena un palielinās līdzsvara daudzums. Konkurences līmeni nosaka gan pārdevēju un pircēju skaits, gan barjeras jaunu tirgus dalībnieku ienākšanai tirgū, gan preces veids, gan valsts regulējums u.c. faktori. Dažādi konkurences apstākļi ietekmē sabiedrības labklājību un cenu veidošanos.

  • Inflācija ir vispārējs cenu līmeņa pieaugums. Neliela inflācija var veicināt ekonomisko attīstību, bet liela inflācija vai deflācija tautsaimniecībai rada negatīvas sekas.

  • Cenas pat vieniem un tiem pašiem produktiem dažādās valstīs var atšķirties, jo atšķiras resursu izmaksas un dzīves līmenis.

Kopsavilkuma pārbaudes uzdevumi par tēmu "Tirgus un cena"

Pārbaudi sevi!

1. uzdevums 

Pārbaudi sevi!

2. uzdevums 

Pārbaudi sevi!

3. uzdevums 

Pārbaudi sevi!

4. uzdevums 

Pārbaudi sevi!

5. uzdevums 
Darba tirgus

Nākamā tēma