Ko no tēmas "Labklājība" būtu vēlams paturēt prātā?

Kopsavilkums

  • Darba ražīgums raksturo noteiktā periodā radīto pievienoto vērtību uz vienu darba vienību (parasti vienu nodarbināto vai stundu). Tas atkarīgs no darbinieku iegūtās kvalifikācijas, kā arī fiziskajām un intelektuālajām dotībām, veselības, kvalifikācijas u.c. Darba ražīgums ietekmē valsts tautsaimniecības izaugsmes iespējas un iedzīvotāju labklājību.
  • IKP ir valsts ekonomiskās darbības rādītājs, bet, dalot uz vienu iedzīvotāju, tas ir visbiežāk izmantotais materiālās labklājības rādītājs. 
  • IKP var aprēķināt pēc ražošanas metodes, summējot visu tautsaimniecībā ar preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu noteiktā laika periodā radīto pievienoto vērtību naudas izteiksmē, un pēc ienākumu metodes, summējot ienākumus, kas radušies, izmantojot ražošanas faktorus, un paredzēti pievienotās vērtības radīšanai (t.sk. darba algas, peļņa).
  • IKP rādītājs viens pats nav pietiekami informatīvs. Tāpēc tautsaimniecības analīzei, lai spriestu par labklājības pārmaiņām, nepieciešami vēl citi rādītāji, piemēram, demogrāfiskie rādītāji, nevienlīdzību raksturojošie rādītāji, labklājību raksturojošie indeksi. Turklāt daudz informācijas var iegūt arī starpvalstu salīdzinājumos.Ieteikumi patstāvīgam darbam


Kopsavilkuma pārbaudes uzdevumi par tēmu "Labklājība"

Pārbaudi sevi

1. uzdevums 

Pārbaudi sevi

2. uzdevums 

Pārbaudi sevi

3. uzdevums 

Pārbaudi sevi

4. uzdevums 

Pārbaudi sevi

5. uzdevums 

Tautsaimniecības cikli

Nākamā tēma

Pierakstīties jaunumiem

Esiet lietas kursā par pēdējiem jaunumiem! Regulāri saņemiet aktualitātes savā e-pastā!

Esiet lietas kursā par pēdējiem jaunumiem! Regulāri saņemiet aktualitātes savā e-pastā!