Ko no tēmas "Darba tirgus" būtu vēlams paturēt prātā?

Kopsavilkums

  • Iedzīvotāji var būt ekonomiski aktīvi un ekonomiski neaktīvi. Ekonomiski aktīvajos iedzīvotājos iekļauj nodarbinātos un bezdarbniekus.
  • Darbaspēka pieprasījumu veido uzņēmumi, bet darbaspēka piedāvājumu – iedzīvotāji. Lielāka darba samaksa palielina piedāvāto darbaspēka daudzumu, bet samazina pieprasīto darbaspēka daudzumu. Līdzsvars darba tirgū veidojas, kad ir vienāds pieprasītais un piedāvātais darbaspēka daudzums par noteiktu darba samaksu.
  • Bezdarbs ir situācija, kad cilvēki meklē un nevar atrast darbu par atbilstošu samaksu.
  • Vienas profesijas ietvaros atalgojums var būtiski atšķirties, ņemot vērā zināšanas un prasmes, darba kvalitāti un precizitāti, centību un atbildību, spēju mainīties līdzi laikam un apgūt jaunas zināšanas un pieredzi.
  • Noslēdzot darba līgumu, darbinieks iegūst tiesības un pienākumus, kas paredzēti darba normatīvajos aktos.


Kopsavilkuma pārbaudes uzdevumi par tēmu "Darba tirgus"


Pārbaudi sevi!

1. uzdevums

Pārbaudi sevi!

2. uzdevums

Pārbaudi sevi!

3. uzdevums

Pārbaudi sevi!

4. uzdevums 

Pārbaudi sevi!

5. uzdevums 

Pārbaudi sevi!

6. uzdevums 
Uzņēmējs

Nākamā tēma